อุปกรณ์ยกม้วนโรล

รหัสสินค้า

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 126 คน

อุปกรณ์ยกม้วนโรล

Country of origin : ITALY
Solution : HANDLING SOLUTION

Reel handling GW Self-Reel-Feeder

     Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ

     • ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
     • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
     • Max reel weight: 500 kg
     • Max Diameter: 1500 mm
     • Max width: 650 mm
     • inside gripper: standard 70 mm, 2 mm, 150 mm, 152.4 mm
     • available gripper for core size: 30 – 650 mm
     • further sizes on request

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า


SW Self-Reel-Turner

     Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ

     • ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
     • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
     • Max reel weight: 800 kg
     • Max reel diameter: 1,200 mm
     • Max reel width: 1,200 mm
     • inside gripper: standard 70 mm, 2 mm, 150 mm, 152.4 mm
     • available gripper for core size: 30 – 650 mm
     • further sizes on request

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า


BW Bow-Reel-Turner

     Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ

     • ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
     • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
     • Max reel weight: 5,000 kg
     • Max reel diameter: 2,500 mm
     • Max reel width: 2,550 mm
     • inside gripper: standard 70 mm, 76.2 mm, 150 mm, 152.4 mm
     • available gripper for core size: 30 – 650 mm
     • further sizes on request
     • electromechanic drive

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า


RK Reel Tilter 100/400

     Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ

     • ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
     • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
     • Max weight : 30,000 kg

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า


 RK Reel Tilter floor level

     Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ

     • ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
     • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
     • Max weight: 30,000 kg

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า