สถานที่ตั้ง

591 อาคารยูบีซี 2 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อีเมล

info@mdindustrial.co.th